Den etiske forpligtelse – om det gode børne- og skoleliv

”Har du glemt, hvordan det var at være barn?” Det spørger min kone mig om, når jeg indimellem stiller tilsyneladende urimelige og utidige krav til mine børn. Sandheden er vel, at jeg momentvis, og i tiltagende grad, har glemt visse aspekter ved børnelivet. Spørgsmålet...

Da folkeskolen blev assimileret, og du skulle inkludere(s)

Indrømmet, jeg har en svaghed for overskrifter med en vis tvetydighed og en tilpas mængde retorisk ironi. Hvordan bliver en hel folkeskole overhovedet assimileret, og hvordan skal du både inkludere og inkluderes? Lad os endelige begynde der, hvor det er mest...

Måske er det på tide, vi tager os sammen – sammen

Der er en særlig kraft og magt ved sammenligninger. Sammenligninger rummer potente perspektiverende og selvvurderende muligheder, der kan medføre rungende selvkritik og misundelse. Se blot på hele PISA-hysteriet. Med jævne mellemrum får den danske folkeskole en...

Reformatoriske strøtanker IV – Det store eksperiment

Det store eksperiment – reform, arbejdsvilkår, trivsel og læring Vi er i fjerde måned – næ, ikke en nummer fire på vej, men fjerde måned i den reformerede folkeskole. Vi kender de politiske målsætninger og ambitioner om at højne alle børns læringsudbytte og trivsel,...

Reformatoriske strøtanker – At være eller ikke være beredt

At være beredt er ifølge den danske ordbog lig med at være klar eller være rede. At være forberedt omhandler, at man har gjort et indledende stykke arbejde således, at man netop er rede til at møde de situationer, man vil finde sig selv (og andre) i. Flere medier...

Kronik i Kristeligt dagblad

Jeg har kronikken “Vi må generobre inklusionsbegrebet” i Kristeligt Dagblad i dag. http://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/2014-07-15/vi-må-generobre-inklusionsbegrebet Den kan dog også læses her:   Vi må generobre inklusionsbegrebet – i demokratiets...

Vi må generobre inklusionsbegrebet – i demokratiets tjeneste

Af Thomas Engsig, adjunkt og ph.d.-stipendiat Det politiske system i Danmark har enten en enorm tiltro til, at den danske folkeskole, og dens mange centrale aktører, er forandringsparat i en hidtil uhørt grad, eller også har man valgt strategien ”selektiv hørelse og...

Thomas Engsigs definition af inklusion

Inklusion – at lykkes sammen Teoretiske og abstrakte begreber har ofte flere – til tider modstridende – definitioner, hvilket besværliggør vores forståelse af et begreb, og som i sidste ende kan afstedkomme en række vanskeligheder i forhold til vores pædagogiske...
Translate »