Thomas Thyrring Engsig 

Docent, Ph.d.

 

Her bliver lærere til

Af Thomas Engsig Det kommer muligvis ikke som nogen overraskelse, at jeg finder, at læreruddannelsen er en af vores vigtigste uddannelser, samt at lærerjobbet er et af de mest betydningsfulde job, man kan træde ind i. Jeg er ret beset heldig, al den stund at jeg har...

Fællesskaber er (også) noget, vi leger

Af Thomas Engsig Nærværende klumme er et forsvar for legen. Ja, det kan endog skærpes mere, da der her er tale om intet mindre end et forsvar for den formålsløse leg, hvilket vil sige legen på legens præmisser og på legens præmisser alene. Jeg tillader mig endda at gå...

Translate »