Børn er frie, tænkende væsener. Dette er en forholdsvis gængs karakteristik af børn i Danmark og resten af den vestlige verden, og tilmed taler vi ofte om, at børn har evnen til at gå til deres umiddelbare verden på filosofisk vis – en evne de fleste af os voksne desværre glemmer med årene – eller socialiseres til at glemme gennem dominerende og magtfulde uddannelsesmæssige og politiske diskurser.

Vi er vidner til en tid, hvor denne nysgerrige, filosofiske og undrende tilgang til verden, som børn rummer, ikke umiddelbart lader til at være værdifuld – særligt i uddannelsesmæssige sammenhænge. PISA-målinger, længere skoledage præget af standardiseringer, kvantificerbar kvalitetsstyring af skolen gennem resultater i nationale test med mere indvarsler en skole – og uddannelsespolitik – der er optaget af standardiseret viden, kompetencer og færdigheder, der er umiddelbare omsættelige i konkurrencestaten.

Forskning viser, at børns tænkning og tilgang til verdenen omkring dem kan styrkes, og tilmed systematiseres til fordel for al læring, gennem filosofisk tænkning og samtale. Børn kan, bl.a. gennem filosofisk børnelitteratur, forholde sig til centrale begreber som etik, moral, erkendelse, værdier og menneskesyn. De kan lære at systematisere deres tænkning gennem analyse og argumentation og lære at tænke logisk. Endelig kan børn, gennem filosofiske samtaler, lære at begribe livets kompleksitet og uendelige spørgsmål samt lære at kende og erkende sig selv.

Det er nødvendigt, at vi forholder os kritisk til den indeværende uddannelsesdiskurs og skaber et dannelsesmæssigt og filosofisk modsvar til standardisering, instrumentel testkultur og en reduktionistisk tilgang til det at gå i skole.

Folkeskolereformen er på mange måde et udtryk for denne tendens, men der eksisterer ligeledes små såkaldte filosofiske sprækker! Tiden til den understøttende undervisning skal blandt andet afstedkomme en tættere affinitet mellem teori og praksis – netop her besidder filosofi med børn uanede muligheder.

Jeg tilbyder foredrag om filosofisk praksis med børn på baggrund af national og international forskning, hvor der også bliver tid til at tale om ligheden mellem Pippi Langstrømpe og Sokrates..

– Se mere under fanen foredrag

 

 

 

 

 

 

Translate »