Her vil du kunne finde artikler og andet relateret til formidling.

For en altid opdateret liste se: 

https://www.ucviden.dk/portal/da/persons/thomas-thyrring-engsig(efcee39d-78af-4a7a-b122-992e66780a8e).html

 

 • Schuelka, M. and Engsig, T. T. (2020). On the Question of Educational Purpose: Complex Educational Systems Analysis for Education. International Journal of Inclusive Education
 • Engsig, T. T. (2019): The Experience of inclusion in Danish Schools – Between Politicization and Pedagogical Ideals. In: Schuelka, M; Johnstone, C. and  Thomas, G. The SAGE Handbook of Inclusion and Diversity in Education. SAGE Publications
 • Engsig, T. T. (2018): Strandet i grænselandet – brud og kontinuitet i overgange mellem almen- og specialpædagogiske undervisningssammenhænge. CEPRA-striben, 23, s. 14-25
 • Engsig, T. T. (red.) (2018): Empiriske undersøgelser og metodiske greb. Grundbog til de pædagogiske professionsuddannelser. København: Hans Reitzels Forlag
 • Engsig, T. T. (2016): Inkluderende støtteforanstaltninger i folkeskolens almenundervisning – en undersøgelse af støtteforanstaltningers betydning for elevers deltagelsesmuligheder, læring og oplevelse af inklusion. Ph.d.-afhandling Thomas Engsig afhandling
 • Engsig, T. T. (2015): Kollaborativ undervisning og tegn på god inklusion. I: Szulevicz, T. & Kristensen, R. (red.). Understøttende undervisning og læringsmiljøer: Kritiske perspektiver og reflekteret praksis. Frederikshavn: Dafolo,
 • Engsig, T. T. (2015): Sådan vurderer I, om inklusionsarbejdet lykkes. www.emu.dk
 • Engsig, T. T. (2015): Når systematiske reviews (mis)informerer pædagogisk praksis – om forholdet mellem systematiseret forskningsviden og pædagogisk praksis. I: Næsby, T. (red.) (2015): Evidens i pædagogens arbejde: En introduction. Dafolo
 • Engsig, T.T. & Johnstone, C. (2014): Is there something rotten in the state of Denmark? The paradoxical policies of inclusive education – lessons from Denmark. International Journal of inclusive Education. DOI 10.1080/13603116.2014.940068
 • Engsig, T. T. (2014): Understøttende, inkluderende og kollaborativ undervisning – når samarbejde bringer nye muligheder. I: Skolen i en reformtid – muligheder og udfordringer Engsig, T. T & Conrad, T. (red.). Aalborg: University College Nordjylland, Vol. 8, s. 66-82 17 s.
 • Engsig, T.T. (2012): Inkluderende støtteforanstaltninger – veje til oplevet inklusion. I: Er du med? – om inklusion i dagtilbud og skole. Næsby, T. (red.). Aalborg: University College Nordjylland, s. 36-43 8 s. (UCN Seriehæfte; nr. 5) http://www.ucn.dk/Forside/Forskning_og_udvikling/UCN_Forlag/Er_du_med-om_inklusion_i_dagtilbud_og_skole.aspx
 • Engsig, T. (2014): Vi må generobre inklusionsbegrebet. Kronik i Kristeligt Dagblad d. 15.07.2014

 

Translate »