Mine foredrag skal gerne lægge op til undersøgende dialog og give rum til meningsudveksling og diskussion.

Nedenfor ses et udsnit af mulige foredrag:

Inkluderende støtteforanstaltninger – veje til deltagelse, læring og oplevelse af at høre til

Inklusion i en reformtid – etik, accountability og demokratiske krydspres

Evidens og pædagogik – er der virkelig tale om et uforeneligt par?

Har alle ikke lige chancer i Danmark? Om udsathed og ulige livschancer

Den professionelle dømmekraft under pres

Kontakt gerne for mere information.

Translate »