Har vi den skole, vi fortjener?

Skolen er arnestedet såvel som omdrejningspunktet for en mangfoldighed af væsentlige fællesskaber; børnefællesskaber, undervisningsfællesskaber, legefællesskaber, fagprofessionelle fællesskaber og fællesskaber, der bare er fællesskaber uden der nødvendigvis er endemål...

Coronakrisen er også en pædagogisk krise

Vi er for indeværende inde i en global krise, der har uoverstigelige implikationer i et sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk perspektiv, men pandemien, og nedlukningen af vore samfund, rummer også kimen til en pædagogisk krise. Jeg har den seneste tid talt med...

Er vores folkeskole socialt retfærdig?

Jeg er stolt af vores folkeskole, og det fortæller jeg gerne bredt og vidt om, når jeg til eksempel er på konferencer i udlandet, hvor jeg sammen med andre forskere diskuterer skole, pædagogik, inklusion og meget andet. ”Hvorfor er I i grunden så lykkelige, og hvordan...

Her bliver lærere til

Af Thomas Engsig Det kommer muligvis ikke som nogen overraskelse, at jeg finder, at læreruddannelsen er en af vores vigtigste uddannelser, samt at lærerjobbet er et af de mest betydningsfulde job, man kan træde ind i. Jeg er ret beset heldig, al den stund at jeg har...

Fællesskaber er (også) noget, vi leger

Af Thomas Engsig Nærværende klumme er et forsvar for legen. Ja, det kan endog skærpes mere, da der her er tale om intet mindre end et forsvar for den formålsløse leg, hvilket vil sige legen på legens præmisser og på legens præmisser alene. Jeg tillader mig endda at gå...

Demokrati er noget, vi viser vores børn

Af Thomas Engsig Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi skal til valg på selveste Grundlovsdag og på trods af, at flere af os efter alt at dømme når at blive temmelig trætte af debatter, politikere og valgløfter inden valgdagen den 5. juni, synes jeg i bund og...

Har du præsteret godt i livsmestring i dag?

Af Thomas Engsig Der er en særlig præmis for klummerne i Perspektiv, nemlig at kardinalpunktet er fællesskab. Det synes at være en meningsfuld præmis for såvel skribent som læser, da fællesskaber er vævet ind i vores eksistens som mennesker, og i virkeligheden er...

Er fællesskaber per definition gode?

Af Thomas Engsig Oktober, 2018 Fællesskaber og oplevelsen af at høre til er absolut livsnødvendig for os mennesker. Det ved vi både i kraft af vores levede liv på tværs af forskellige fællesskaber og subjektive oplevelser med at høre til og ikke høre til, og vi ved...

Om den danske (og finske) læreruddannelse

Læreruddannelsen i Danmark synes at leve et noget omtumlet liv i en art konstant reformtilstand på samme vis, som folkeskolen synes at gøre det. Folkeskolen og læreruddannelsen i Danmark er enormt politiserede, hvilket ingenlunde er uforståeligt, da vigtigheden af...
Translate »