Hvad er meningen?

Jeg skrev en gang en opgave med den noget floskuløse og arbitrære titel Hvad er meningen? Der var tale om en pædagogisk psykologisk analyse af meningsbegrebet i forbindelse med skole, pædagogik og læring, og opgaven afstedkom en personlig erfaringsdannelse i mit...

Pædagogikkens åbning og fortabelse

Jeg er på paradoksal vis i dag blevet begejstret og fuld af håb for blot at blive indigneret og fuld af mistro kort efter. Årsagen til denne mildest talt konfliktfyldte oplevelse er på en og samme tid en fortælling om pædagogikkens åbning og samtidigt en fortælling om...

Den etiske forpligtelse – om det gode børne- og skoleliv

”Har du glemt, hvordan det var at være barn?” Det spørger min kone mig om, når jeg indimellem stiller tilsyneladende urimelige og utidige krav til mine børn. Sandheden er vel, at jeg momentvis, og i tiltagende grad, har glemt visse aspekter ved børnelivet. Spørgsmålet...

Da folkeskolen blev assimileret, og du skulle inkludere(s)

Indrømmet, jeg har en svaghed for overskrifter med en vis tvetydighed og en tilpas mængde retorisk ironi. Hvordan bliver en hel folkeskole overhovedet assimileret, og hvordan skal du både inkludere og inkluderes? Lad os endelige begynde der, hvor det er mest...

Måske er det på tide, vi tager os sammen – sammen

Der er en særlig kraft og magt ved sammenligninger. Sammenligninger rummer potente perspektiverende og selvvurderende muligheder, der kan medføre rungende selvkritik og misundelse. Se blot på hele PISA-hysteriet. Med jævne mellemrum får den danske folkeskole en...

Reformatoriske strøtanker IV – Det store eksperiment

Det store eksperiment – reform, arbejdsvilkår, trivsel og læring Vi er i fjerde måned – næ, ikke en nummer fire på vej, men fjerde måned i den reformerede folkeskole. Vi kender de politiske målsætninger og ambitioner om at højne alle børns læringsudbytte og trivsel,...
Translate »