Jeg er Docent, Ph.d. ved forskningsprogrammet Udsathed og chanceulighed, Professionshøjskolen UCN. Jeg er oprindeligt læreruddannet fra Aalborg Lærerseminarium, cand. pæd. i pædagogisk psykologi, AU og Ph.d. fra Aalborg universitet.

Jeg har beskæftiget mig med psykologi, pædagogik og specialpædagogik i en årrække. Jeg har undervist elever med massive læringsvanskeligheder i folkeskolen, været undervisningfaglig konsulent for den vidtgående specialundervisning og arbejdet med læreruddannelse og efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger siden 2010. 

Jeg er en del af Nationalt videncenter om udsatte børn og unge. Jeg er ligeså tilknyttet The Global Resource Center for Inclusive Education ved University of Minnesota. Endvidere er jeg medlem af Comparative and International Education Society og er optaget af komparative og internationale perspektiver på pædagogik og uddannelse.

 

Translate »